(บทความ) เหล็กรูปพรรณ

(บทความ) การตรวจสอบเหล็กเส้นก่อสร้าง มอก.
February 16, 2017
(บทความ) โครงเหล็กเสา-คาน สำเร็จรูป
May 23, 2017

เหล็กรูปพรรณ คือเหล็กที่นำมารีดผ่านความร้อน แล้วขึ้นรูปเป็นรูปทรงของเหล็กชนิดต่างๆเพื่อนำไปใช้งานตามจุดประสงค์ ปัจจุบันงานก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งก็ล้วนแล้วแต่ใช้เหล็กรูปพรรณเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีความแข็งแรง รวดเร็ว และใช้งานได้อเนกประสงค์

เหล็กรูปพรรณที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ เหล็กแผ่นเรียบดำ เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นลาย เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กกล่องเหลี่ยม เหล็กกล่องแบน เหล็กเหลี่ยมตัน เหล็กท่อดำ-ขาวกลม เหล็กเพลา เหล็กรางน้ำ เหล็กรางพับ เหล็กไวด์แฟลงค์ เหล็กเอชบีม เหล็กไอบีม เหล็กรางรถไฟ เหล็กแบน

โดยปกติแล้วการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของเหล็กรูปพรรณ จะทดสอบโดยการนำเหล็กมาชั่งน้ำหนัก แล้วมาเทียบกับน้ำหนักมาตรฐานของสมาคมวิศกรรมแห่งประเทศไทย (วสท.) โดยต้องมีค่าคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือน้อยกว่า 0.05 %

น้ำหนักมาตรฐานเหล็กรูปพรรณ มีดังภาพต่อไปนี้

1. เหล็กกล่องแบน

แสดงน้ำหนักเหล็กแป๊ปแบน

 

2. เหล็กกล่องเหลี่ยม

แสดงน้ำหนักเหล็กแป๊ปเหลี่ยม

 

3.เหล็กฉาก

แสดงน้ำหนักเหล็กฉาก

 

4.เหล็กตัวซี

แสดงน้ำหนักเหล็กตัวซี

 

5. เหล็กท่อดำกลม

แสดงน้ำหนักเหล็กท่อดำกลม

 

นอกจากนี้ยังมีตารางแสดงน้ำหนักของเหล็กชนิดอื่นๆอีก ซึ่งจะนำมาลงเพิ่มให้ต่อในภายหลังนะครับ

.

.

คลิกเพื่อไปหน้า รวมสินค้าประเภทเหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *