(บทความ) เสาเอ็น-ทับหลัง : เรื่องของงานก่อผนังที่หลายคนอาจยังไม่รู้

(บทความ) งานฐานรากอาคาร
June 9, 2017
(บทความ) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล็กปลอก
August 28, 2018

ก่อผนังอาคาร

งานก่อผนังอาคาร

 

เสาเอ็น-ทับหลัง : เรื่องของงานก่อผนังที่หลายคนอาจยังไม่รู้

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงานผนังก่ออิฐกันเพิ่มมากขึ้น ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงเข้าใจว่างานผนังก่ออิฐ คงมีเพียงแค่การก่ออิฐเรียงซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงชั้นบนสุดของผนังเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงนั้น ตามหลักของงานวิศวกรรม การที่ผนังจะมีความมั่นคง แข็งแรงอย่างสมบูรณ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหล่อเสาเอ็นและทับหลังขึ้นมาเสริมในผนังก่ออิฐและตามขอบประตู-หน้าต่างทุกครั้งเพื่อช่วยรับแรงและพยุงเพื่อให้ผนังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่พังทลายล้มลงมา ซึ่งลักษณะของเสาเอ็นจะทำด้วยการใช้เหล็กเส้นขนาด 6-9 มิลลิเมตร (หรือขนาดอื่นๆที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า) 2 เส้น และต้องทำปลอกลักษณะเป็นห่วงรัดทุกๆระยะ 15 – 20 ซม. โดยขนาดของคานเอ็นส่วนมากจะต้องเท่ากับเสาเอ็น เพราะเมื่อมีก่อฉาบผนังแล้ว จะได้เรียบเสมอกันทั้งหมด

 

 

โดยทั่วไปงานก่อสร้างได้มีการกำหนดให้มีการก่อเสาเอ็น-ทับหลัง ตามมาตรฐานวิศวกรรม กำหนดไว้ว่า

  1. พื้นที่ก่ออิฐทุก 5-6 ตารางเมตรต้องมีทับหลังและเสาเอ็น
  2. ส่วนที่เป็นกรอบวงกบประตู-หน้าต่างและบริเวณที่กำแพงสองหรือสามด้านมาบรรจบกัน
  3. ผนังส่วนที่ก่อไม่ถึงท้องพื้นของชั้นบน เช่น เคาน์เตอร์ครัว ชั้นวางของต่างๆที่ก้อขึ้นมาเอง เป็นต้น
  4. ผนังที่ก่อสูงเกิน 3 เมตร ควรมีคานเอ็นอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของความสูงผนัง หรือสูงไม่เกิน 3 เมตร
  5. ทุกระยะความสูง 1.5 เมตร
  6. ขอบของช่องเปิดอาคาร ทั้งแบบที่เป็นช่องเปิดโล่งและแบบที่มีบานประตู-หน้าต่างปิดทับ  ใช้สำหรับติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  รองรับแรงกระแทกจากการเปิด-ปิด รวมถึงรองรับน้ำหนักผนังที่อยู่ด้านบนของวงกบ

 

ถ้าบ้านไม่มีเสาเอ็นและทับหลัง จะเป็นอะไรไหม?
ปัญหาของการไม่มีเสาเอ็นและทับหลังก็คือ ผนังจะมีรอยร้าวเฉียงๆ บริเวณมุมของวงกบประตูและหน้าต่าง ทำให้น้ำซึมเข้ามาภายในบ้านเวลาที่ฝนตก ทำให้เกิดเชื้อราสะสมที่ผนังอาคาร ปัญหาอื่นคือ อาจจะทำให้วงกบบิดตัว ไม่สามารถปิดประตูหรือหน้าต่างได้สนิท หรือบางครั้งอาจจะทำให้หน้าต่างหรือประตูเสียหายจากการกระแทกของประตูและหน้าต่างที่ชนกับขอบ และจะส่งผลต่อมาถึงผนังที่ได้รับการกระแทกมากๆ ซึ่งจะทำให้เกิดรอยร้าวได้

 

การผูกเหล็กเสาเอ็น-ทับหลัง

วิธีการผูกเหล็กทับหลังทำได้ ดังนี้
1. นำเหล็กเส้น 2 เส้น ขนาด 6-9 มม. (หรือเหล็กที่มีความแข็งแรงเทียบเท่าหรือมากกว่า) มาตัดตามความยาวของพื้นที่ที่ต้องการหล่อเสาเอ็นและทับหลัง
2. ทำปลอกเหล็กโดยการตัดเหล็กเส้น 6 มม. ให้ได้ความยาว 8 ซม. แล้วดัดหัวท้ายให้งอเป็นรูปคล้ายๆตัวซี ทำไว้หลายๆตัว (ต้องคำนวณจำนวนการใช้งานก่อทุกครั้ง)
3. นำเหล็กเส้นที่ตัดไว้ (ในขั้นตอนที่ 1.) มาผูกกับปลอกเหล็กที่ดัดไว้ (ในขั้นตอนที่ 2.) โดยให้ระยะปลอกห่างกัน 15-20 ซม.

 

 

 

ในปัจจุบันได้มีการใช้เหล็กกล่องแทนการหล่อเสาเอ็นและทับหลังเพื่อให้ง่ายและสะดวก รวดเร็วในการทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงก็ใช่และตัวเหล็กเองก็มีความแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ข้อเสียคือ เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการฉาบผนัง ตัวปูนฉาบและตัวเหล็กกล่องบางครั้งจะไม่ผสานติดกัน เพราะตัวเหล็กกล่องนั้นมีความมันและลื่น ทำให้เมื่อเวลาผ่านไป ผิวของผนังที่ปิดทับเหล็กกล่องอยู่นั้นเกิดการแตกร้าวได้ง่าย แต่ปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของผนังนะครับ เพียงแต่ส่งผลต่อความสวยงามของผนังเท่านั้น

 

ภาพเสาเอ็น-ทับหลัง

เมื่อถึงขั้นตอนการทำงานก่อกำแพง เมื่อก่ออิฐถึงระยะที่ต้องทำการหล่อเสาเอ็นหรือทับหลัง ก็ให้นำเหล็กเสาเอ็นทับหลังมาติดตั้ง แล้วทำการเข้าแบบไม้หรือแบบเหล็กให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการเทคอนกรีตเข้าไป จากนั้นก็ปล่อยให้คอนกรีตเซ็ตตัวจึงถอดแบบหล่อคอนกรีตออก แล้วจึงทำการก่ออิฐชั้นต่อๆไปจนกว่าจะถึงระยะที่ต้องหล่อเสาเอ็นทับหลังใหม่ ก็ให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้อีกครั้ง… โดยระยะห่างของเสาเอ็นทับหลังในแต่ละต้นนั้น ควรอยู่ที่ 2-3 เมตร ขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกร และควรมีเสาเอ็นทับหลังในทุกๆที่ ที่มีการติดตั้งประตูและหน้าต่างทุกบาน เพื่อความแข็งแรงทนทานของผนัง และป้องกันปัญหาวงกบประตูหน้าต่างโก่งงอจากการรับแรงของผนังอิฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการแตกร้าวบนผนังในที่สุด

 

แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการก่อสร้างได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปมาก เพื่อช่วยเหลือให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สะดวก รวดเร็วให้ได้มากที่สุด โดยใช้คนทำงานน้อยที่สุด จึงได้มีการผลิตเหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูปขึ้นมาสำหรับงานก่อสร้างนี้โดยตรง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการทำงานลงไปได้มาก สามารถทำให้งานก่อสร้างดำเนินสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ลดปัญหาแรงงานที่มีจำนวนน้อย ลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนการทำงานลงไปได้มาก อีกทั้งเหล็กที่ใช้ผลิตก็มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก 6 มม. ที่ใช้กันทั่วๆไปอีกด้วย

 

ซึ่งทางร้านของเราได้มีเหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูปจำหน่ายทุกขนาด รวมไปถึงเหล็กเอ็นทับหลังรั้วสำเร็จรูปด้วย หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อกับทางร้านได้โดยตรงครับ

.

คลิกเพื่อไปหน้า สินค้าประเภทเหล็ก

 

***ขอขอบคุณข้อมูลและภาพบางส่วนจากเวปไซต์ต่างๆด้วยที่ได้นำมาใช้เป็นภาพประกอบการอธิบาย***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *