เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราได้รับรู้ปัญหามากมายจากลูกค้า แล้วเราก็ได้นำปัญหาเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ ทำให้เราภาคภูมิใจที่สินค้าของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้ และเราก็จะพัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...

726

จำนวนลูกค้า

72%

ลูกค้าประจำ

91.6%

ความพึงพอใจของลูกค้า


 

ร่วมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเราได้แนะแนวไว้ให้ มาปฏิบัติ... เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมให้เติบโตอย่างมั่นคงทางด้านชีวิตและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตลอดไป